Als introvert kun je je soms voelen als een vis op het droge, worstelend om je aan te passen aan meer extraverte verwachtingen. Het is deze voortdurende strijd om aan de norm te voldoen die introverten gevoelig maakt voor afwijzing. Hoe ga je daar mee om?

Gevoeligheid voor afwijzing kan teruggaan tot vervelende ervaringen uit je jeugd. Misschien werd je als kind niet begrepen of gewaardeerd om wie je werkelijk bent, wat bijdroeg aan een gevoel van afwijzing.

Dit kan diepe littekens achterlaten en het moeilijk maken om later in het leven vol vertrouwen en openheid met anderen om te gaan. Je kunt jezelf gaan beschermen door jouw kwetsbaarheid en jouw ware zelf te verbergen uit angst voor herhaling van die pijnlijke ervaringen. Dit maakt het echter lastig om relaties op te bouwen en echt voor je eigen waarde te gaan staan.

Zelftwijfel

Een introvert ervaart afwijzing vaak op een diep persoonlijk niveau. Je kunt je afgewezen voelen omdat je het gevoel hebt niet te voldoen aan de sociale normen van assertiviteit en extraversie. Dat kan leiden tot gevoelens van zelftwijfel, angst en zelfs isolatie.

Om afwijzing te vermijden, kunnen introverten daarom geneigd zijn om zich terug te trekken. Ze kunnen ook aan zichzelf gaan twijfelen en zich kleiner gaan maken. Begrijpelijke reacties, maar ze zorgen ervoor dat je als introvert niet helemaal tot je recht komt. Hoe zorg je dat je hier beter mee omgaat?

Verwachtingen

Om te beginnen heeft afwijzing lang niet altijd te maken met persoonlijke tekortkomingen, maar is het eerder een teken dat je niet past bij de (meer extraverte) verwachtingen van anderen. Het is daarom belangrijk om afwijzing te relativeren en te begrijpen dat het vaak meer zegt over de situatie of de persoon die afwijst dan over jou.

Bedenk je ook dat de (meer extraverte) normen die je wellicht probeert na te streven niet noodzakelijkerwijs jouw eigen normen zijn. Het accepteren van jouw introverte aard en jouw unieke kwaliteiten zoals diepgaande reflectie en een voorkeur voor diepe connecties kan daar bij helpen.

Het vinden van diepgang in relaties en het focussen op kwaliteit boven kwantiteit kan daarnaast helpen om je meer verbonden te voelen. Zoek naar gelijkgestemden, zodat je je meer begrepen en gesteund voelt.

Kleine stappen

Af en toe kleine stappen buiten je comfortzone zetten kan je helpen om te groeien en nieuwe ervaringen op te doen. Dit kan je zelfvertrouwen vergroten terwijl je trouw blijft aan jezelf.

Omgaan met afwijzingsgevoeligheid als introvert vraagt om praktische stappen en zelfreflectie. Door jezelf te accepteren zoals je bent en te focussen op wat echt belangrijk is voor jou, kun je leren om afwijzing te zien als een kans voor groei en persoonlijke ontwikkeling.

Wil je hier eens verder over praten? Neem dan gerust contact met me op.