Op het vlak van diversiteit zijn veel bedrijven zich er inmiddels van bewust dat ze een afspiegeling moeten zijn van de maatschappij. Je ziet dat terug in een betere verhouding tussen het aantal mannen en vrouwen, maar ook in diverse afkomst. Waar veel bedrijven echter nog (te) weinig mee doen, is neurodiversiteit. Heb je bijvoorbeeld wel eens gekeken naar het aandeel extraverten en introverten binnen jouw bedrijf?

Kort door de bocht kun je zeggen dat neurodiversiteit rekening houdt met mensen waarbij de hersenen net even anders werken dan gemiddeld. Mensen met autisme en hoogbegaafden bijvoorbeeld, maar ook bij introverten werken de hersenen wat anders dan bij extraverten. Zo hebben introverten meer tijd nodig om hun punt te maken en zijn ze sneller overprikkeld. Zaken om rekening mee te houden bij het inrichten van een bedrijf dus. Rekening houden met neurodiversiteit levert je namelijk erg veel op. De voornaamste voordelen zet ik hieronder graag op een rij.

Meer innovatie

Door een goede mix te hebben van verschillende mensen, zul je merken dat er meer verschillende ideeën zijn. Dat geeft een enorme boost aan je innovatiekracht. Medewerkers die op een andere manier naar de wereld kijken, zullen namelijk met andere oplossingen komen. Wat introverten betreft zit hun kracht in het opzoeken van de diepte en zaken grondig analyseren. Zo vinden ze dingen die anderen misschien niet vinden.

Betere werving

Door in je werving rekening te houden met neurodiversiteit, krijg je een gevarieerder aanbod aan sollicitanten. Zij zullen zich namelijk eerder aangesproken voelen dan wanneer je een standaardvacature plaatst. In plaats van een kopie te zoeken van je huidige medewerkers, kun je je dus beter afvragen naar welke kwaliteiten je precies op zoek bent. Misschien vind je ze wel in iemand die neurodivers is. Zo kan een introvert erg goed luisteren, analyseren en is hij sterk mensgericht. 

Beter probleemoplossend vermogen

Een neurodivers team zal op verschillende manieren aankijken tegen problemen. En ook hun oplossingen zullen vaak nogal verschillend zijn, waardoor je meer opties hebt om het probleem daadwerkelijk op te lossen. Dit maakt dat het probleemoplossend vermogen van een neurodivers team vele malen hoger ligt dan bij een team dat meer op elkaar lijkt. 

Minder verloop

In bedrijven waar weinig tot geen oog is voor neurodiversiteit, voelen mensen die net wat anders 'bedraad' zijn zich vaak niet zo thuis. Ze gaan hun anders zijn zien als een tekortkoming, wat ervoor kan zorgen dat ze op zoek gaan naar een plek die beter past. Door in plaats hiervan verschillen te benoemen en actief te waarderen, kun je dit verloop voorkomen. Zeker geen overbodige luxe in de huidige arbeidsmarkt.

Al je talent benutten

Als de focus van jouw bedrijf slechts ligt op bepaalde dominante kwaliteiten, dan loop je de kans dat je bepaald talent onbenut laat. In plaats daarvan kun je beter per persoon bekijken waar de talenten liggen, zodat je die optimaal inzet. Zo draag je bij aan meer werkgeluk van werknemers, maar ook aan de algehele sfeer binnen het bedrijf. En je ontdekt wellicht talenten die je anders over het hoofd had gezien.

Wil je meer weten over neurodiversiteit? Ik verzorg regelmatig trainingen over diversiteit en leiderschap. Neem contact op voor meer informatie.

neurodiversity