'Zijn hoogbegaafden per definitie ook introvert?', is een vraag die ik recentelijk kreeg tijdens een bijeenkomst. Hoewel deze twee kenmerken niet noodzakelijkerwijs verband houden met elkaar, is het interessant om eens te kijken welke overeenkomsten, maar ook welke verschillen ik zie.

Ben je introvert, dan heb je van nature een voorkeur voor meer innerlijke reflectie en haal je energie uit alleen zijn of gesprekken in kleine groepen. Introverten kunnen sneller overweldigd raken door te veel externe prikkels. Dit betekent niet dat ze per definitie verlegen zijn, maar eerder dat ze opladen door zich terug te trekken uit sociale situaties.

Een hoogbegaafde is een snelle en slimme denker, die complexe zaken aankan. Autonoom, nieuwsgierig en gedreven van aard. Een sensitief en emotioneel mens. Intens levend. Hij of zij schept plezier in creëren. Hoogbegaafdheid heeft dus niet alleen te maken met intelligentie, maar ook met hoe iemand zijn of haar intellectuele capaciteiten benut.

Alhoewel het dus twee afzonderlijke dingen zijn, zie ik wel degelijk paralellen. Zowel introverten als hoogbegaafden hebben namelijk de neiging informatie diepgaand te verwerken. Ze zijn van nature nieuwsgierig en analytisch, en ze zoeken graag naar diepere betekenissen en verbanden in de wereld om hen heen.

Een ander gedeeld aspect is de gevoeligheid voor sociale overstimulatie. Zowel introverten als hoogbegaafden kunnen snel overweldigd raken door te veel sociale interactie. Ze hebben behoefte aan periodes van rust en introspectie om hun energie op te laden.

Afwijzigingsgevoeligheid is een derde overeenkomst tussen introversie en hoogbegaafdheid. Beide groepen kunnen gevoeliger zijn voor afwijzing of kritiek dan anderen. Dit kan komen doordat ze zich vaak anders voelen dan de meerderheid van de bevolking, wat tot gevoelens van isolement kan leiden. Daarnaast kunnen ze vaak hoge normen voor zichzelf hebben en zichzelf onder druk zetten om te presteren, wat hen gevoeliger kan maken voor afwijzing of falen.

Deze gevoeligheid kan zowel positief als negatief worden ervaren. Het kan leiden tot een dieper begrip van emoties en empathie voor anderen, maar het kan ook tot zelfkritiek en angst voor afwijzing leiden.

Verschillen

Ondanks deze overeenkomsten zijn er ook enkele belangrijke verschillen tussen introversie en hoogbegaafdheid. Introverten halen energie uit alleen zijn of interacties in kleine groepen, terwijl hoogbegaafden hun energie kunnen putten uit intellectuele uitdagingen en activiteiten. Heb je beide kenmerken, dan kan het voelen alsof je met één voet op het gas en één voet op de rem leeft.

Een ander onderscheid is hoe de twee sociale situaties ervaren. Introverten kunnen vermoeid raken door de noodzaak om in te tunen op de emoties van anderen, terwijl hoogbegaafden eerder vermoeid kunnen raken door het gevoel dat ze zich moeten aanpassen in gesprekken.

Zowel introverten als hoogbegaafden brengen hun eigen unieke uitdagingen met zich mee. Hoogbegaafden kunnen zich bijvoorbeeld vervelen in een reguliere onderwijsomgeving, terwijl introverten zich wellicht meer zorgen maken over hun sociale relaties en de behoefte om zich aan te passen aan een extraverte maatschappij.

Beide groepen kunnen daarnaast te maken krijgen met stereotypen. Introverten worden soms als verlegen of ongeïnteresseerd in anderen gezien, terwijl hoogbegaafden als nerd of sociaal onhandig kunnen worden gestereotypeerd.

Herken je jezelf in één van de twee of allebei, (h)erken dit dan. Zoek naar mensen die je begrijpen en ondersteunen en zorg goed voor jezelf door regelmatig rust en hersteltijd in te bouwen. Alleen dan kun je de keuzes maken en de omgeving vinden die bij jou past.

Wil je hier eens verder over praten? Neem gerust contact op.