Vorige week zag ik een post hier op LinkedIn van een moeder van een introvert, gevoelig kind. Haar verhaal raakte me diep, omdat het zoveel herkenning opriep. Ze beschreef hoe haar kind vaak verkeerd wordt begrepen door leerkrachten, wat leidt tot frustratie en onbegrip. Dit is helaas een veelvoorkomend probleem. Hoe kun je als ouder danwel leerkracht deze kinderen beter begrijpen en ondersteunen?

Ik moest oppassen dat ik niet 'onder zou sneeuwen'. En misschien moest ik maar havo gaan doen, want de leerkracht twijfelde of ik er wel tussen zou passen op het vwo. Twee voorbeelden van de vooroordelen waar ik als (eveneens gevoelige) introvert mee te maken had in mijn schooltijd. Gelukkig zijn ze allebei niet uitgekomen. En het rustige kind is uiteindelijk een harmonieuze, maar nog steeds rustige volwassene geworden.

Introverte kinderen zijn vaak rustig en teruggetrokken, en lijken minder actief mee te doen met groepsactiviteiten. Dit kan door leerkrachten ten onrechte worden gezien als verlegenheid, gebrek aan interesse, of zelfs een leerprobleem. Het is echter belangrijk te begrijpen dat introverte kinderen op een andere manier leren en communiceren.

Er zijn meerdere misverstanden over introverte kinderen. Verlegenheid wordt bijvoorbeeld vaak verward met introversie. Terwijl verlegenheid een angst voor sociale situaties is, is introversie een voorkeur voor rustige, minder stimulerende omgevingen. Niet elke introverte leerling is verlegen; ze hebben simpelweg andere voorkeuren en energiebronnen.

Een ander veelvoorkomend misverstand is dat een gebrek aan participatie in de klas wordt gezien als desinteresse of onvermogen. Introverte kinderen steken misschien minder vaak hun hand op of nemen minder deel aan groepsdiscussies, maar dat betekent niet dat ze niet opletten of niet begrijpen wat er wordt besproken. Ze nemen informatie vaak op een diepgaande manier in zich op en hebben tijd nodig om hun gedachten te formuleren voordat ze deze delen.

Daarnaast hebben introverte kinderen vaak een sterke behoefte aan rust na een drukke schooldag. Dit wordt soms gezien als niet sociaal of ongezellig, maar het is eigenlijk een vorm van zelfzorg. Introverte kinderen laden op door tijd alleen door te brengen, wat hen helpt om weer in balans te komen na veel sociale interacties.

Tips

Ouders kunnen een grote rol spelen in het kweken van meer begrip voor hun introverte kind. Een goede start is om open en duidelijk te communiceren met de leerkracht. Leg eens uit wat introversie inhoudt en hoe dit zich bij jouw kind uit. Zorg ervoor dat de leerkracht begrijpt dat stil zijn niet hetzelfde is als niet betrokken zijn.

Daarnaast kunnen praktische aanpassingen in de klas een groot verschil maken. Vraag bijvoorbeeld of de leerkracht momenten van stilte kan inbouwen waarin kinderen individueel kunnen werken of lezen. Dit helpt introverte kinderen om zich beter te concentreren. Ook kan het helpen om meer te werken in kleinere groepen, omdat introverte kinderen zich vaak meer op hun gemak voelen en productiever zijn in een kleinere setting. Moedig de leerkracht ook aan om verschillende manieren van samenwerken in te zetten, zoals schriftelijk of digitaal, in plaats van alleen mondeling in de klas. Overigens ook heel waardevol voor kinderen met neurodivergentie.

Thuis kun je als ouder jouw introverte kind ondersteunen door te zorgen dat het zich na schooltijd even kan terugtrekken om op te laden. Stimuleer je kind om op zijn/ haar eigen manier zijn gedachten en gevoelens te uiten, bijvoorbeeld door te tekenen, schrijven of muziek te maken. Zorg daarnaast voor een balans tussen sociale activiteiten en rustmomenten. Het is belangrijk dat je kind leert zijn/ haar grenzen te kennen en te respecteren.

Begrip

Het verhaal van de moeder op LinkedIn benadrukt een veelvoorkomend probleem, maar de enorme impact van het bericht toont ook de mogelijkheid om hier iets aan te veranderen. Door met een open, onbevooroordeelde blik te kijken naar een kind en nog meer in te spelen op wat het nodig heeft, zorg je dat ook introverte kinderen helemaal tot hun recht kunnen komen.