Nederlandse basisscholen missen kennis over hoe om te gaan met introverte leerlingen. Dat blijkt uit onderzoek door Shirin van Vondel-Leunissen van introvertel.nl Slechts drie procent van de ondervraagde leraren gaf aan dat hun school actief informatie aanbiedt over hoe je als leerkracht omgaat met introverte leerlingen.

Introvertel.nl ondervroeg 120 leerkrachten op Nederlandse basisscholen over het thema introversie. Van die leerkrachten gaf 43 procent aan zelf introvert te zijn, tegenover 20 procent extravert en 29 procent ambivert (7 procent wist het niet) Ook onder leerkrachten is het dus een veel voorkomende karaktereigenschap. 

Tegelijkertijd is er een sterke wens voor meer informatie over introversie. Maar liefst driekwart van de ondervraagden gaf aan graag meer informatie te willen over introversie onder leerlingen. Veel scholen hebben om die reden een intern begeleider (IB'er) aangesteld, maar volgens Van Vondel-Leunissen is dat niet voldoende: ,,Schoolmedewerkers benaderen een IB-er in geval van problemen. Zij zien introverte leerlingen vaak niet als een probleem. Introverte leerlingen vallen zelfs vaak minder op en worden eerder over het hoofd gezien. Kennis over het omgaan met introverte leerlingen moet al verankerd zitten in de kennis bij scholen en bij leerkrachten, om problemen bij introverte leerlingen te voorkomen."

Uit eigen ervaring weet ik dat het loont om rekening te houden met introverte leerlingen tijdens een les. Geef bijvoorbeeld tijd om na te denken over het antwoord op een vraag, las rustmomenten in en vraag eens één op één hoe het gaat. Je zult zien dat introverte leerlingen dan veel beter tot hun recht komen.

Wil je meer weten over hoe je als docent jouw introverte leerlingen tot hun recht kunt laten komen? Neem gerust contact met me op.

introverte leerlingen