Het is een vraag die ik als coach regelmatig krijg: word je als introvert geboren, of is introversie iets wat je gaandeweg ontwikkelt? Het antwoord is echter niet zo eenduidig als je zou denken.

Psycholoog Marti Olsen Laney geeft in haar boek The Hidden Gifts of the Introverted Child: Helping Your Child Thrive in an Extroverted World uitgebreid antwoord op de vraag rond nature versus nurture. Zij omschrijft het als volgt:

Kinderen worden geboren met een aangeboren voorkeur. En ouders zijn van vitaal belang voor hoe die voorkeur wordt ontwikkeld. De mate waarin je introvert of extravert bent, wordt beïnvloed door je genen. Van alle persoonlijkheidskenmerken die zijn onderzocht, is introversie/ extraversie een van de sterkst erfelijke. Toch zijn er ook veel omgevingsfactoren die hier invloed op hebben, zoals hoe je bent opgevoed.

Kinderen hebben dus al een meer introverte of extraverte voorkeur vanaf het moment dat ze worden geboren. De hersenen van introverten zijn minder gericht op het constant zoeken naar dopamine dan die van extraverten. Sterker nog, introverten zijn daar veel sneller door overprikkeld. Dit verklaart waarom introverten er de voorkeur aan geven om af en toe alleen te zijn en waarom extraverten juist constant de interactie opzoeken.

Grens

Je kunt als kind echter leren om iets introverter of extraverter gedrag te vertonen. Dat gebeurt vaak op basis van je omgeving of ervaringen. Een introvert kind dat positieve ervaringen heeft met sociaal contact zal het op latere leeftijd gemakkelijker vinden om de grens op te zoeken dan een kind dat meer negatieve ervaringen heeft gehad. 

Daarnaast is niemand honderd procent introvert of extravert. De Big Five vermeldt voor beide eigenschappen een percentage, waarbij je meestal (net) iets meer hebt van het een dan van het ander. Introversie is bovendien normaal verdeeld, wat wil zeggen dat de meeste mensen rond het midden zitten. Deze zogeheten ambiverten zullen het ene moment wat introverter zijn en het andere moment wat extraverter. Dit hangt volledig af van de situatie.

Waar je eigen voorkeur ligt, zul je met name merken aan je energielevel. Niet natuurlijk gedrag vraagt meer energie van je dan jouw natuurlijke gedrag. Merk je dat je van bepaald gedrag dus minder energie krijgt, dan ben je op dat moment aangeleerd gedrag aan het vertonen. Alleen door terug te gaan naar jouw natuurlijke gedrag, zul je je energie weer op kunnen laden. 

Wil je meer weten over introversie en de kracht ervan? Dan is mijn training De Kracht van de Introvert iets voor jou. Je leest er hier meer over.